Osavuorokautinen perhehoito – hyödyntämätön tuki lapsiperheille

Kirjoittajat

 • Kaisa Vuolukka YTL sosiaalityön yliopistonopettaja Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän Yliopisto
 • Marjukka Rasa YTT, Yliopettaja Oulun ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

perhehoito, osavuorokautinen perhehoito, lapsi- ja perhepalvelut

Abstrakti

 • Osavuorokautinen perhehoito on vähän käytetty tukimuoto lapsiperheiden palveluissa.
 • Osavuorokautisella perhehoidolla voidaan vastata perheiden ainutlaatuisiin ja yksilöllisiin
  tarpeisiin perheiden kotona.
 • Perheitä auttavina tekijöinä ovat koti perheen tuen muotona, riittävän pitkä ja intensiivinen
  ajallinen sekä tilanteeseen muovautuva tuki ja perhehoitajan taidot.
 • Perhehoitajat ovat puoliprofessionaaleja, joiden työskentelyssä korostuvat vertaisuuden elementit,
  mutta joiden toimintaa ohjaa lainsäädäntö.
 • Onnistunut osavuorokautinen perhehoito vaatii eri organisaatio- ja toimintatasojen yhteistyötä ja
  sitoutumista perheen auttamistyöhön.
 • Osavuorokautista perhehoitoa kannattaa kehittää osana kotiin annettavia lapsiperheiden
  varhaisen tuen palveluita.
Osasto
Puheenvuoro

Julkaistu

2024-06-03

Viittaaminen

Vuolukka, K., & Rasa, M. (2024). Osavuorokautinen perhehoito – hyödyntämätön tuki lapsiperheille. Kasvun tuki -aikakauslehti, 4(1). https://doi.org/10.61259/kt.130772