Ammattilaisten osaaminen lapsinäkökulmaisessa riskinarvioinnissa vaativissa erotilanteissa

Kirjoittajat

  • Heidi Susanna Rautio tutkimuskoordinaattori, YTT Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue POHDE, OT-keskus-hanke
  • Anna Nikupeteri sosiaalityön apulaisprofessori, YTT (Tenure track) Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto
  • Merja Laitinen sosiaalityön professori, YTT Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto

Avainsanat:

Vaativat erot, lapsi, lapsinäkökulmainen riskinarviointi, osaaminen, perheammattilaiset

Abstrakti

  • Tutkimuksessa tarkastellaan lapsinäkökulmaista riskinarviointia vanhempien vaativissa erotilanteissa. Vaativilla eroilla tarkoitetaan vanhempien pitkittyneitä ja monimutkaistuneita ero- ja huoltoriitatilanteita.
  • Vaativat erot kuormittavat palvelujärjestelmää, ja ammattilaiset tarvitsevat tietoa sekä keinoja perheiden auttamiseen.
  • Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista ammatillista osaamista lapsinäkökulmainen riskien arviointi edellyttää ammattilaisilta vaativissa erotilanteissa. Tutkimukseen haastateltiin 13 ammattilaista, jotka kohtaavat työssään perheiden vaativia erotilanteita.
  • Tuloksena muodostui kolme ammatillisen osaamisen ulottuvuutta: 1) ilmiöiden, niiden erojen ja vaikutusten tunnistaminen, 2) lapsikeskeinen tiedon analysoiminen ja lapsen tilanteen määrittely sekä 3) monialaisen professionaalisen tiedon rakentaminen.
  • Tutkimus tuottaa uutta tietoa vaativiin eroihin liittyvästä lapsinäkökulmaisesta riskinarvioinnista sekä ammattilaisten osaamisen kehittämistarpeista, jotta jatkossa osataan paremmin arvioida riskejä ja auttaa perheitä.
Osasto
Tutkimusartikkeli

Julkaistu

2023-12-14

Viittaaminen

Rautio, H. S., Nikupeteri, A., & Laitinen, M. (2023). Ammattilaisten osaaminen lapsinäkökulmaisessa riskinarvioinnissa vaativissa erotilanteissa. Kasvun tuki -aikakauslehti, 3(2). https://doi.org/10.61259/kt.131402