Ensimmäinen vaihe lastensuojelun tilannearviointiin kehitetyn ARVOA© -menetelmän validoinnissa – laadullinen arvio menetelmän sisällöstä ja soveltuvuudesta

Kirjoittajat

  • Elina Aaltio tutkija, YTT Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
  • Anne-Mari Jaakola erikoistutkija, YTT Turun yliopisto
  • Tarja Pösö professori, YTT Tampereen yliopisto
  • Nanne Isokuortti tutkijatohtori, VTT Helsingin yliopisto projektitutkija, Itla

Avainsanat:

lastensuojelu, lastensuojelutarpeen selvitys, tilannearviointi, strukturoidut arviointivälineet, sisältövaliditeetti

Abstrakti

  • Lastensuojelun tilannearviointiin Suomessa käytettyjen välineiden ja menetelmien pätevyydestä ei ole tutkittua tietoa
  • Strukturoituja arviointivälineitä eli lomakkeita, joissa lapsen tilannetta koskeviin kysymyksiin annetaan vastaus valmiista vastausvaihtoehdoista, on lastensuojelun tilannearviointiin kehitetty Suomessa tiettävästi yksi, ARVOA© -menetelmä
  • Tutkimuksessa tarkasteltiin ARVOA© -menetelmän sisältövaliditeettia analysoimalla sen kattavuutta, kysymysten sanoitusta, vastausvaihtoehtoja, soveltuvuutta eri asiakasryhmille ja suhdetta lapsen edun määritelmään
  • Tutkimus on ensimmäinen avaus tuottaa tutkittua tietoa Suomessa kehitetyistä lastensuojelun tilannearviointivälineistä
  • ARVOA© -menetelmän lomakkeiden kysymyksissä, vastausvaihtoehdoissa ja rakenteessa havaittiin kehittämistarpeita
  • Suomessa olisi hyvä muodostaa käytännön työtä ja arviointivälineiden arviointia hyödyntävä jäsennys niistä konkreettisista tekijöistä, jotka tutkimuksen ja arvojen perusteella ovat keskeisimpiä lastensuojelun tilannearvioinnissa
Osasto
Tutkimusartikkeli

Julkaistu

2023-12-14

Viittaaminen

Aaltio, E., Jaakola, A.-M., Pösö, T., & Isokuortti, N. (2023). Ensimmäinen vaihe lastensuojelun tilannearviointiin kehitetyn ARVOA© -menetelmän validoinnissa – laadullinen arvio menetelmän sisällöstä ja soveltuvuudesta . Kasvun tuki -aikakauslehti, 3(2). https://doi.org/10.61259/kt.131429