Neuvolapalvelujen jatkuvuus tukee perhekeskeistä vanhemmuutta

Kirjoittajat

  • Tuovi Hakulinen dosentti,Th,TtT (terveyden edistäminen) Tampereen yliopisto
  • Päivikki Koponen dosentti, Th, TtT (kansanterveystiede), johtava asiantuntija (työikäisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ja palvelut), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Avainsanat:

äitiyshuolto, jatkuvuus, äitiysneuvola, synnytyssairaala, lastenneuvola, perhekeskeisyys

Abstrakti

  • Raskaus- ja vauva-ajan eli perinataaliajan hoito on Suomessa laadukasta, onhan Suomi sijoittunut vuosikymmeniä niiden maiden joukkoon, jossa äitiys- ja imeväiskuolleisuus ovat maailman alhaisimpia.
  • Raskautta ja vanhemmuuteen valmistautumista seurataan ja tuetaan äitiysneuvolassa, joka tekee kiinteää yhteistyötä äitiyspoliklinikan ja synnytyssairaalan sekä lastenneuvolan kanssa.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeinen tavoite hoidon jatkuvuuden turvaamisesta toteutuu hyvin vallitsevan palvelumallin, äitiysneuvola – synnytyssairaala/erikoissairaanhoito – äitiysneuvola – lastenneuvola, mukaisesti.
  • Mikäli äitiysneuvola olisi nykyistä kiinteämmin erikoissairaanhoidon yhteydessä, palvelujatkumossa: äitiysneuvola – synnytyssairaala/erikoissairaanhoito – äitiysneuvola, hoidon jatkuvuus lyhenisi ja perhekeskeinen vanhemmuuden tuki heikkenisi verrattuna vallitsevaan malliin.
  • Vallitseva neuvolapalvelujen jatkumo ja neuvoloiden yhteistyö synnytyssairaaloiden ja tarvittaessa muiden tahojen kanssa on perusteltu malli, mutta tarvitsemme lisää tutkimusnäyttöä eri mallien vaikuttavuudesta.
Osasto
Puheenvuoro

Julkaistu

2023-12-14

Viittaaminen

Hakulinen, T., & Koponen, P. (2023). Neuvolapalvelujen jatkuvuus tukee perhekeskeistä vanhemmuutta. Kasvun tuki -aikakauslehti, 3(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvuntuki/article/view/131794