Nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen positiivisen psykologian interventioiden avulla

Kirjoittajat

  • Mari Laakso FT, YTM projektitutkija, Itla ja yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Avainsanat:

nuoret, vanhemmuus, tunteet, hyvinvointi, positiivinen psykologia, interventio, monimenetelmällinen tutkimus
Osasto
Lectio praecursoria

Julkaistu

2023-12-14

Viittaaminen

Laakso, M. (2023). Nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen positiivisen psykologian interventioiden avulla. Kasvun tuki -aikakauslehti, 3(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvuntuki/article/view/138085