Lastensuojelutiimin näkemyksiä asiakkaiden valtautumisen edellytyksistä lastensuojelun asiakastyössä

Kirjoittajat

 • Kati Kallinen YTT, yliopistonlehtori Yhteiskuntatieteiden laitos Itä-Suomen yliopisto
 • Janissa Miettinen YTM, väitöskirjatutkija Yhteiskuntatieteiden laitos Itä-Suomen yliopisto
 • Johanna Hietamäki YTT, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, vieraileva tutkija Itä-Suomen yliopisto
 • Riitta Vornanen YTT, professori Yhteiskuntatieteiden laitos Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

lastensuojelun sosiaalityö, lastensuojelun kehittäminen, lastensuojelun asiakastyö, asiakkaan valtautuminen, lapsen turvallisuus

Abstrakti

 

 • Artikkelissa tarkastellaan lastensuojelun asiakastyön kehittämistä lastensuojelutiimin tuottamien
  ryhmäkeskustelujen näkökulmasta.
 • Lastensuojelun asiakastyön kehittäminen on tärkeää lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta.
 • Tutkimme, millaisia edellytyksiä tukea asiakkaiden valtautumista lastensuojelutiimi tuotti
  kehittämisprosessin alussa. Valtautumisella tarkoitetaan vallan siirtämistä asiakkaalle osallisuuden
  vahvistamisen ja osallisuusmahdollisuutta heikentäviin epäoikeudenmukaisuuksiin puuttumisen kautta.
 • Asiakkaiden valtautumisen tukemisen edellytyksinä tulivat esiin seuraavat teemat: asiantuntijuuden
  muutos ja moniäänisyys sekä oikea-aikainen auttaminen ja hyvä vuorovaikutussuhde, jotka osoittivat
  tarpeen järjestää lastensuojelun asiakastyö uudelleen ja auttaa kokonaisvaltaisesti.
 • Kokonaisuudessaan asiakkaiden valtautumisen tukemisen edellytykset kiinnittyvät kaikissa
  suhteissaan lapsen turvallisuuden varmistamisen perustavoitteeseen, joka toimii valtautumisen
  tukemisen kontekstina.
Osasto
Tutkimusartikkeli

Julkaistu

2024-06-03

Viittaaminen

Kallinen, K., Miettinen, J., Hietamäki, J., & Vornanen, R. (2024). Lastensuojelutiimin näkemyksiä asiakkaiden valtautumisen edellytyksistä lastensuojelun asiakastyössä. Kasvun tuki -aikakauslehti, 4(1). https://doi.org/10.61259/kt.142217