Kaksosten välinen suhde – sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden näkemyksiä suhteen johtajuudesta, alistuvuudesta ja puheroolista

Kirjoittajat

 • Kristiina Heinonen FT, yliopistonlehtori, sh, th amk Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, hoitotieteen laitos Lapsi- ja perhepalvelujen asiantuntijaryhmä (LAPE)
 • Tuulikki Trias LT, lasten ja nuorten psykiatri ja psykoterapeutti Centro Lapsi, Barcelona, Espanja
 • Jaakko Kaprio LKT, tutkimusjohtaja, professori Helsingin yliopisto
 • Katri Vehviläinen-Julkunen THT, professori (emerita) Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, hoitotieteen laitos

Avainsanat:

monikkoperhe, kaksossuhde, äitiys- ja lastenneuvola, terveydenhoitaja, kätilö, sisarukset

Abstrakti

 

 • Neuvolan hoitotyöllä on merkittävä rooli lasten ja perheiden terveyden edistämisessä. Kätilöt ja
  terveydenhoitajat ovat kuitenkin kokeneet, että heillä on vaikeuksia monikkoperheiden tukemisessa
  eikä tarpeeksi tietoa siitä.
 • Tutkimus on osa laajempaa sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden monikkoperhetietoa
  kuvaavaa tutkimusta. Tässä tutkimuksessa selvitettiin kyselylomakkeen avoimilla kysymyksillä
  johtajuuden, alistuvuuden ja puheroolin ilmenemistä kaksosten välisessä suhteessa. Kätilöiden,
  terveydenhoitajien, ja perhehoitotyöntekijöiden tuottama tieto on uutta ja tärkeää. Kaksosten
  väliseen suhteeseen liittyvää erityistietoa tulee kuitenkin vahvistaa, sillä vastauksissa tuli esille,
  että aiheesta ei ole tarpeeksi tietoa.
 • Neuvolan hoitotyössä tarvitaan monitieteellistä erityistietoa ja näyttöön perustuvaa tietoa
  kaksosten välisestä suhteesta, jotta lapsen kasvua ja kehitystä sekä vanhemmuutta voidaan tukea
  monikkoperheessä. Kaksossuhteesta tarvitaan tietoa myös päivähoidossa, varhaiskasvatuksessa
  ja koulussa. Kaksosten väliseen suhteeseen liittyvä tieto on yksi monikkoperheosaamisen alue
  monialaisen koulutusintervention toteutukselle.
Osasto
Tutkimusartikkeli

Julkaistu

2024-06-03

Viittaaminen

Heinonen, K., Trias, T., Kaprio, J., & Vehviläinen-Julkunen, K. (2024). Kaksosten välinen suhde – sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden näkemyksiä suhteen johtajuudesta, alistuvuudesta ja puheroolista. Kasvun tuki -aikakauslehti, 4(1). https://doi.org/10.61259/kt.143031