Vauvaperheille tutkimustietoa yhteisvanhemmuudesta aktivoivalla viestintäkokeilulla

Kirjoittajat

 • Anna Rönkä professori Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto
 • Kaisa Malinen Johtava tutkija Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Ella-Maria Jantunen projektisihteeri Jyväskylän yliopisto
 • Emmi Lindroos projektitutkija Jyväskylän yliopisto
 • Johanna Moilanen yliopistonlehtori Jyväskylän yliopisto
 • Marja Lehtoranta palvelupäällikkö Keski-Suomen hyvinvointialue
 • Päivi Kalilainen Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen vastuualuejohtaja Keski-Suomen hyvinvointialue

Avainsanat:

vanhemmuuden tukeminen, yhteisvanhemmuus, vanhemmuuteen siirtymävaihe, kansalaistiede, tutkimustiedon vaikuttavuus

Abstrakti

 • Puheenvuorossa esitellään uudenlainen, vanhempia aktivoiva tiedeviestinnän toimintamalli,
  jolla pyritään tukemaan vanhemmuutta ja perheen hyvinvointia.
 • Vanhemmille jaettiin tietoa yhteisvanhemmuudesta eli toimivasta yhteistyöstä vanhempien välillä,
  joka tutkitusti helpottaa vanhempana jaksamista ja tukee perheiden hyvinvointia monipuolisesti.
 • Yhteisvanhemmuutta koskeva tutkimustieto jaettiin osiin ja jalkautettiin lähelle perheiden arkea
  palveluihin sekä sosiaalisen median eri kanaville aktivoivina tutkimusvinkkeinä, joiden lähettämisessä
  hyödynnettiin sähköistä REDCap-työkalua.
 • Viestintäkokeilu osoitti toimintamallin tavoittavan hyvin vanhempia, ja visailutyyppisten pelillisiä
  elementtejä sisältävien aktivointien havaittiin toimivan parhaiten vanhempien aktivoinnissa.
 • Toimintamalli juurtui hyvin hyvinvointialueelle tavaksi tarjota universaalia matalan kynnyksen tukea
  vanhemmille osana arkea, ja se soveltuu hyvin hyödynnettäväksi laajasti tutkimusviestinnässä.
Osasto
Puheenvuoro

Julkaistu

2024-06-03

Viittaaminen

Rönkä, A., Malinen, K., Jantunen, E.-M., Lindroos, E., Moilanen, J., Lehtoranta, M., & Kalilainen, P. (2024). Vauvaperheille tutkimustietoa yhteisvanhemmuudesta aktivoivalla viestintäkokeilulla. Kasvun tuki -aikakauslehti, 4(1). https://doi.org/10.61259/kt.143396