Katsaus Kasvun tuen historiaan (osa 1)

Kirjoittajat

  • Riikka Kotiranta Kasvun tuki -lehden toimitussihteeri Itla
  • Jorma Komulainen Käypä hoito -päätoimittaja LT, dosentti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Kasvun tuen tieteellisen toimituskunnan jäsen
  • Petra Kouvonen johtaja, VTT Itla
  • Taina Laajasalo tutkimusprofessori, PsT dosentti, THL Kasvun tuen tieteellisen toimituskunnan puheenjohtaja

Abstrakti

Kasvun tuki sai alkunsa vuonna 2014. Taustalla oli tarve arvioida, mihin tietoon lapsiperheiden ja
nuorten psykososiaalinen tuki Suomessa nojaa. Samalla haluttiin luoda kanava, jonka kautta lapsi- ja
perhepalveluiden toimijat löytäisivät tietoa varhaisen tuen psykososiaalisista menetelmistä ja niiden
tietopohjasta. Alkuvaiheen innokkaiden uranuurtajien työtä tuki tiivis pohjoismainen yhteistyö.
Alkuvuosina kylvettiin myös nykyisen implementointityön siemenet, kun vaikuttavia menetelmiä
levitettiin maakuntiin.

Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2024-06-03

Viittaaminen

Kotiranta, R., Komulainen, J., Kouvonen, P., & Laajasalo, T. (2024). Katsaus Kasvun tuen historiaan (osa 1). Kasvun tuki -aikakauslehti, 4(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvuntuki/article/view/146090