Perheen kanssa teatterissa. Lapsuudenperheen ylläpitäminen yhteisellä teatterin kulutuksella

Going to theatre with family. Reproduction of childhood family by consuming theatre together

Kirjoittajat

  • Jani Varpa

Abstrakti

Tarkastelen tässä artikkelissa teatterissa käymistä vanhempien ja heidän aikuisten lastensa yhteisenä ajanvietteenä. Ydinperheen rooli on nyky-yhteiskunnassa entistä keskeisempi, mikä näkyy myös julkisilla paikoilla tapahtuvassa perheen yhteisessä kulutuksessa. Tällaisen yhteisen kulutuksen voidaan nähdä ylläpitävän perhettä myös silloin, kun perheenjäsenet ovat jo siirtyneet asumaan eri kodeissa. Artikkelissa tarkastellaan teatterissa käyntiä vapaa-ajan viettona ja kulutuksen muotona laadullisin menetelmin. Erityisesti keskityn perheen elämänvaiheeseen, jossa perheen lapset ovat jo muuttaneet kotoaan, mutta jossa lapsuudenperhettä pidetään yllä yhteisellä vapaa-ajan kulutuksella. Tulokset kertovat sekä perheen uusintamisesta yhteisen teatterissa käymisen avulla että perheen merkityksestä teatterissa käymisen käytännöissä. Sidos lapsuudenperheeseen ilmenee siinä, että aikuistuttuaankin jotkut haluavat mieluummin käydä teatterissa omien vanhempiensa ja sisarustensa kuin nykyisen perheensä kanssa. Tutkimuksen perusteella äidin rooli on keskeinen niin teatterissa käymisen aloitteentekijänä kuin koko perheen ylläpitäjänäkin.

English abstract

Going to theatre with family. Reproduction of childhood family by consuming theatre together

This article examines how parents and their adult children spend time going to theatre together. The role of the nuclear family is more and more central, which can be seen in family related consumption in public spaces. This kind of consumption supports family identity, especially when family members do not live together. This article examines consumption of theatre as a part of leisure activities using qualitative research methods. The focus is on the phase, in which children have already left their childhood home, but in which the family identity is still kept alive by shared consumption. The results show that family is an important reason for going to theatre in the first place, but also that by going to theatre together, families may strengthen their shared identity. The importance of the childhood family can be seen especially, when some theatre goers prefer their childhood family’s company to their present family. According to this research, the mothers’ role is vital in both initiating theatre visits and creating the shared family identity.  

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-01-26

Viittaaminen

Varpa, J. (2020). Perheen kanssa teatterissa. Lapsuudenperheen ylläpitäminen yhteisellä teatterin kulutuksella: Going to theatre with family. Reproduction of childhood family by consuming theatre together. Kulutustutkimus.Nyt, 13(2), 30–47. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84304