Kokeilemalla kestäviin energiakäytäntöihin - yksin vai yhdessä?

Experimenting with sustainable energy practices – individually or collectively?

Kirjoittajat

  • Kaisa Matschoss
  • Tuija Kajoskoski
  • Senja Laakso
  • Eeva-Lotta Apajalahti
  • Eva Heiskanen
  • Virve Luomaniemi

Avainsanat:

kotitaloudet, kokeilu, energian kulutus, käytännöt

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastelemme kestävän kulutuksen kokeilua, jossa kotitaloudet kokeilivat keinoja vähentää energiankulutusta kahdessa arkisessa käytännössä, lämmityksessä ja pyykinpesussa. Kokeilu perustui tutkimusasetelmaan, jossa vertailtiin kotitalouksien mahdollisuuksia muuttaa käytäntöjään joko yksinään tai osana kotitalouksista muodostettua yhteisöä, koska yhteisön tuen merkitystä on painotettu kirjallisuudessa. Kokeilu toteutettiin samanaikaisesti kahdeksassa eri maassa syksyllä 2018. Tässä artikkelissa analysoimme sitä, eroaako yhteisöllinen living lab käytäntöjen tai energian kulutuksen muutosten osalta yksilöllisestä living labista, ja minkälaisia eroja yhteisöllisen ja yksilöllisen living labin välillä on havaittavissa. Tutkimuksemme perustuu laajaan seitsemän osallistujamaan määrällisen aineiston ja Suomessa kokeiluun osallistuneiden haastatteluaineiston analyysiin. Tutkimuksemme osoittaa, että yhteisöllinen ja yksilöllinen living lab voivat tuottaa erilaisia tuloksia. Syyt liittyvät yhteisöstä saatavaan vertaistukeen, sosiaaliseen oppimiseen ja mahdollisuuteen haastaa sosiaalisia normeja.

English abstract

Experimenting with sustainable energy practices – individually or collectively?

In this article, we examine a sustainable consumption experiment where households experimented with ways to reduce energy consumption in two everyday practices, indoor heating and washing laundry. The importance of community support in changing consumption has been emphasized in the literature, and thus the research design of the experiment was designed to compare the ability of households to change their practices either individually or as part of a community of households. The experiment was conducted simultaneously in eight European countries in the fall of 2018. In this article, we analyse whether a community approach to the experiment differs from an individual experiment in terms of changes in energy consumption or in practices, and how participants experienced their participation as a part of a community when trying to change the practices. On the study of possibilities of changing consumption patterns, our research combines extensive quantitative data from seven European countries and qualitative data from the Finnish experiment. Our research shows that community and individual experiments can produce different results. The reasons are related to community peer support, social learning and the ability to challenge social norms in a group.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-01-26

Viittaaminen

Matschoss, K., Kajoskoski, T., Laakso, S., Apajalahti, E.-L., Heiskanen, E., & Luomaniemi, V. (2020). Kokeilemalla kestäviin energiakäytäntöihin - yksin vai yhdessä? Experimenting with sustainable energy practices – individually or collectively?. Kulutustutkimus.Nyt, 13(2), 6–29. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84702