Kulutuksen vähentämisen tavat kestävässä kuluttamisessa

Kirjoittajat

  • Roosa Luukkonen Tampereen yliopisto

Avainsanat:

kulutuksen vähentäminen, anti-consumption, sustainable consumption, kiertotalous

Abstrakti

Kulutuksen vähentäminen on keskeinen kestävän kuluttamisen muoto. Tämä artikkeli tarkastelee suomalaisten kuluttajien kulutuksen vähentämisen tapoja. Empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla ja aineistosta tunnistettiin yhteensä seitsemänkymmentä vähentämisen tapaa, jotka liittyivät arkipäiväisiin kulutuskohteisiin, kuten ruokaan, vaatteisiin, liikkumiseen ja kodintarvikkeisiin. Aineistosta tunnistetut vähentämisen tavat luokiteltiin aiemman tutkimuksen pohjalta ja tunnistettiin, että kulutuksen vähentäminen tarkoittaa harvoin jostain kulutuskohteesta luopumista. Kuluttajat useammin rajoittavat kulutuksensa määrää tai etsivät vaihtoehtoisia keinoja vähentää kulutusta. Artikkelissa määritellään vaihtoehtoisten keinojen tarkoittavan kiertotalouden tukemista, kestävämpien tuotteiden tai palveluiden hyödyntämistä ja ennakoivaa kuluttamista. Erityisesti nämä vaihtoehtoiset keinot kuvastavat sitä, kuinka kulutustaan vähentävä kuluttaja tarkastelee kaikkia kuluttamisen vaiheitaan uudella tavalla.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-03-15

Viittaaminen

Luukkonen, R. (2021). Kulutuksen vähentämisen tavat kestävässä kuluttamisessa. Kulutustutkimus.Nyt, 14(1-2), 31–49. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/98490