Koronakäsityöt Instagramin kuvavirrassa

Kirjoittajat

  • Anna Kouhia

Avainsanat:

käsityö, harrastaminen, Instagram, pandemia

Abstrakti

Monet totutut arjen käytännöt ja harrastukset joutuivat pakotetulle tauolle maaliskuussa 2020 maailmanlaajuisten pandemiarajoitusten myötä. Poikkeusolosuhteet pysäyttivät, mutta antoivat toisaalta tilaa monille perheen ja kodin piirissä toteutetuille harrastuksille ja aktiviteeteille, kuten käsitöille. Artikkelissa tarkastellaan käsitöiden näyttäytymistä Instagramissa pandemian aikana. Tutkimuksen aineistona ovat Instagramissa julkaistut koronakäsityöaiheiset julkaisut keväästä 2020 vuoden 2021 loppuun sekä yhdeksän kuvia julkaisseen harrastajan haastattelut. Analyysin tuloksena todetaan käsityön näyttäytyneen reaktiivisena, ilmaisullisena ja kokemuksellisena ajanvietteenä, jonka kautta merkityksellistettiin koettua korona-arkea. Käsityötä tehtiin koronan aikana kotien materiaalien innoittamana ja rajoittamana, kuten viimeistelemällä kesken jääneitä käsitöitä ja käyttämällä loppuun kotoa löytyneitä materiaalivarastoja. Myös ”neuloosi” korostui korona-ajan käsityöjulkaisuissa. Koronakäsityöjulkaisujen digitaalinen materiaalisuus korosti käsitöiden tuotteisuutta ja mahdollisti myös käsitöiden etenevän, päiväkirjamaisen dokumentoinnin sekä prosessin jakamisen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-12-21

Viittaaminen

Kouhia, A. (2022). Koronakäsityöt Instagramin kuvavirrassa. Media & viestintä, 45(4), 46–71. https://doi.org/10.23983/mv.125626