INTERNETIN KÄYTTÖ JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN KORKEAKOULUOPISKELIJOILLA

Kirjoittajat

  • Hanna Rouvinen TtM, TtT -koulutettava, Yliopisto-opettaja https://orcid.org/0000-0003-2187-4527
  • Marjorita Sormunen
  • Hanna Lagström
  • Kristina Kunttu
  • Hannele Turunen

Avainsanat:

Internetin käyttö, korkeakouluopiskelijat, terveyskäyttäytyminen, terveyden edistäminen

Abstrakti

Korkeakouluopiskelijoiden internetin käyttö on lisääntynyt huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Internetistä on tullut osa päivittäistä toimintaa, ja opiskelijat viettävät paljon aikaa verkossa. Runsaan internetin käytön on havaittu olevan yhteydessä terveydelle haitalliseen käyttäytymiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää korkeakouluopiskelijoiden internetin ajallisen käytön ja terveyskäyttäytymisen välistä yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen, ruokailutottumuksiin, suun terveystottumuksiin ja päihteiden käyttöön liittyen. Tutkimus toteutettiin kyselomakkein vuonna 2016 ja kohderyhmänä olivat 18–34-vuotiaat suomalaiset yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat (N = 3050). Aineisto analysoitiin kuvailevin menetelmin ja logistisella regressioanalyysilla. Tulosten mukaan opiskelijat viettivät internetissä päivittäin aikaa useita tunteja. Mitä enemmän opiskelijat käyttivät internetiä, sitä terveyden kannalta epäedullisemmat heidän fyysisen aktiivisuuden, ruokailun ja päihteiden käytön tottumuksensa olivat. Tämä voi olla haitallista opiskelijoiden terveydelle ja opiskelulle ja tavat käyttäytymisessä voivat ulottua aina työelämään saakka. Korkeakouluopintojen aikana on tärkeää välittää tietoa internetin liikakäytöstä ja tähän liittyvistä oireista sekä tarjota tukea ja hoitomahdollisuuksia. Lisäksi on tärkeää kiinnittää opiskelijoiden huomiota runsaan internetin käytön ja haitallisen terveyskäyttäytymisen yhteyksiin ja heidän omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa niihin. Terveyden edistämisen asiantuntijoilla on hyvä mahdollisuus tavoittaa opiskelijat internetin sosiaalisen median sivustojen kautta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-02-23

Viittaaminen

Rouvinen, H., Sormunen, M., Lagström, H., Kunttu, K., & Turunen, H. (2023). INTERNETIN KÄYTTÖ JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN KORKEAKOULUOPISKELIJOILLA. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 60(1). https://doi.org/10.23990/sa.109955

Rahoittajat