Työkaluja seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen: Plissitistä Betteriin

Kirjoittajat

  • Maarit Sinisaari-Eskelinen
  • Maija-Riitta Jouhki
  • Pirjo Tervo
  • Leena Väisälä

Avainsanat:

seksuaalisuus, seksuaalineuvonta, PLISSIT-malli, Better-malli

Abstrakti

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden kysymyksiin on Suomessa kiinnitetty huomiota ja niiden edistämiseksi on julkaistu kansallinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruskoulutuksessa saadaan perusvalmiudet muun muassa seksuaalisuuden puheeksiottoon asiakkaiden kanssa. Toisaalta kuitenkin näyttää siltä, että käytännön tasolla tarvitaan lisää osaamista seksuaalisuutta koskevien kysymysten käsittelyyn. Potilaat ja asiakkaat odottavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta tietoa ja valmiuksia kysyä seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Keskustelua käydään harvoin ja useimmiten potilaan aloitteesta, vaikka aloitetta odotetaan ammattilaisilta. Ammattilaisilla on useita puheeksi ottamisen malleja apuvälineeksi käytännön työhön. Puheeksi ottamisen välineenä on Suomessa käytetty Plissit-mallia, joka määrittää puheeksi ottamisen tasoja ja ammattilaisilta edellytettävää osaamista. Vähemmän käytetty Better -malli taas tukee ohjaustilanteen rakenteen jäsentämistä ja ohjaustilanteen systemaattista etenemistä. Better-mallin avulla ohjaustilanne jäsentyy yksityiskohtaisesti ja malli sisältää myös kirjaamisen velvoitteen, jolloin hoidon jatkuvuuden ja vaikuttavuuden seuranta mahdollistuu. Terveydenhuollon koulutuksissa tulee systemaattisesti vahvistaa seksuaalisuuden puheeksi ottamisen menetelmällistä osaamista.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2016-11-28

Viittaaminen

Sinisaari-Eskelinen, M., Jouhki, M.-R., Tervo, P., & Väisälä, L. (2016). Työkaluja seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen: Plissitistä Betteriin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 53(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/59673