Monimenetelmätutkimus terveystieteissä

  • Marjorita Sormunen
  • Terhi Saaranen
  • Kerttu Tossavainen
  • Hannele Turunen

Abstrakti

Monimenetelmätutkimus yhdistää määrällisen ja laadullisen metodologian. Tieteenfilosofisena suuntauksena monimenetelmätutkimus pohjautuu enimmäkseen pragmatismiin, korostaen tiedon käytännöllistä luonnetta. Monimenetelmätutkimus on saavuttanut vakiintuneen aseman usealla tieteenalalla ja sitä käytetään enenevästi myös terveystieteissä tutkimuskysymysten monimuotoisuuden vuoksi.
Osasto
Tutkimustaidot
Julkaistu
maalis 23, 2014
Viittaaminen
Sormunen, M., Saaranen, T., Tossavainen, K., & Turunen, H. (2014). Monimenetelmätutkimus terveystieteissä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 50(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/41281