Tietoa kirjoittajille

Haluaisitko kirjoittaa lehteemme? Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä julkaistavat kirjoitukset voivat edustaa esimerkiksi kansanterveystiedettä, terveyssosiologiaa, yhteiskuntapolitiikkaa, terveystaloustiedettä tai terveydenhuoltotutkimusta. Lehti julkaisee empiirisiä, teoreettisia ja metodisia alkuperäisartikkeleita, tieteellisiä katsauksia ja tutkija-puheenvuoroja sekä muita kirjoituksia suomen ja ruotsin kielellä. Empiiriset tutkimukset voivat olla menetelmällisesti laadullisia tai määrällisiä.

Tutustuthan ennen kirjoittamista tarkemmin lehtemme osastoihin sekä kirjoitusohjeisiin.  Kaikki kirjoitukset jätetään sähköisen järjestelmän kautta: www.journal.fi/sla. Kirjoittajien tulee rekisteröityä julkaisun käyttäjäksi ennen kirjoituksen lähettämistä.