Toimituskunta

Päätoimittaja:
Riikka Lämsä
riikka.lamsa[@]helsinki.fi

Toimitussihteeri
Jenna Grundström
toimitussihteeri[@]socialmedicine.fi

Toimituksen jäsenet:

Leena Forma, Laurea-ammattikorkeakoulu & Tampereen yliopisto
Jari Kylmä, Tampereen yliopisto
Anna-Maria Isola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Hanna Konttinen, Helsingin yliopisto
Minna Kaarakainen, Itä-Suomen yliopisto
Marko Manninen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sakari Suominen, Turun yliopisto
Katri Sääksjärvi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tilastollisten menetelmien asiantuntijat:

Reijo Sund, Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto
Jaakko Nevalainen, Tampereen yliopisto

Toimitusneuvosto:

Anssi Auvinen, Heikki Hiilamo, Ilmo Keskimäki, Leena Koivusilta, Simo Kokko, Seppo Koskinen, Pekka Louhiala, Esa Läärä, Sami Pirkola, Ossi Rahkonen, Arja Rimpelä, Eva Roos ja Päivi Topo

Julkaisija:
Sosiaalilääketieteen yhdistys ry
Socialmedicinska föreningen rf