Toimituskunta

Päätoimittaja:
Riikka Lämsä
riikka.lamsa[@]helsinki.fi

Toimitussihteeri
Jenna Grundström
toimitussihteeri[@]socialmedicine.fi

Toimituksen jäsenet:

Leena Forma, Helsingin yliopisto
Päivi Kankkunen, Itä-Suomen yliopisto
Anna-Maria Isola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Hanna Konttinen, Helsingin yliopisto
Minna Kaarakainen, Helsingin yliopisto
Marko Manninen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sakari Suominen, Turun yliopisto
Katri Sääksjärvi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tilastollisten menetelmien asiantuntijat:

Reijo Sund, Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto
Jaakko Nevalainen, Tampereen yliopisto

Toimitusneuvosto:

Anssi Auvinen, Heikki Hiilamo, Ilmo Keskimäki, Leena Koivusilta, Simo Kokko, Seppo Koskinen, Pekka Louhiala, Esa Läärä, Sami Pirkola, Ossi Rahkonen, Arja Rimpelä, Eva Roos ja Päivi Topo

Julkaisija:
Sosiaalilääketieteen yhdistys ry
Socialmedicinska föreningen rf