Päätoimittaja:
Sari Räisänen
editor[@]socialmedicine.fi

Toimitussihteeri
Suvi Määttä
toimitussihteeri[@]socialmedicine.fi

Toimituksen jäsenet:
Maijaliisa Erkkola, Helsingin yliopisto
Sari Fröjd, Tampereen yliopisto
Arja Halkoaho, Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin ky
Seppo Koskinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Riikka Lämsä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Ilkka Pietilä, Tampereen yliopisto
Sakari Suominen, Turun yliopisto
Liina-Kaisa Tynkkynen, Tampereen yliopisto

Tilastollisten menetelmien asiantuntijat:

Reijo Sund, Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto
Jaakko Nevalainen, Tampereen yliopisto

Toimitusneuvosto:
Anssi Auvinen, Heikki Hiilamo, Ilmo Keskimäki, Leena Koivusilta, Simo Kokko, Pekka Louhiala, Esa Läärä, Sami Pirkola, Ossi Rahkonen, Arja Rimpelä, Eva Roos, Sirkka Sinkkonen, Päivi Topo

Julkaisija:
Sosiaalilääketieteen yhdistys ry
Socialmedicinska föreningen rf