Päätoimittaja:
Riikka Lämsä
editor[@]socialmedicine.fi

Toimitussihteeri
Suvi Määttä
toimitussihteeri[@]socialmedicine.fi

Toimituksen jäsenet:

Maijaliisa Erkkola, Helsingin yliopisto
Leena Forma, Helsingin yliopisto
Päivi Kankkunen, Itä-Suomen yliopisto
Anna-Maria Isola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Hanna Konttinen, Helsingin yliopisto
Minna Kaarakainen, Helsingin yliopisto
Marko Manninen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sakari Suominen, Turun yliopisto

Tilastollisten menetelmien asiantuntijat:

Reijo Sund, Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto
Jaakko Nevalainen, Tampereen yliopisto

Toimitusneuvosto:

Anssi Auvinen, Heikki Hiilamo, Ilmo Keskimäki, Leena Koivusilta, Simo Kokko, Seppo Koskinen, Pekka Louhiala, Esa Läärä, Sami Pirkola, Ossi Rahkonen, Arja Rimpelä, Eva Roos ja Päivi Topo

Julkaisija:
Sosiaalilääketieteen yhdistys ry
Socialmedicinska föreningen rf