Toimituskunta

Päätoimittaja:
Minna Kaarakainen
Savonia-ammattikorkeakoulu & Itä-Suomen yliopisto
minna.kaarakainen[@]uef.fi

Toimitussihteeri
Jenna Grundström
toimitussihteeri[@]socialmedicine.fi

Toimituksen jäsenet:

Marja Hult, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Anna-Maria Isola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Olli Kiviruusu, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Anna Kork, Vaasan yliopisto
Jari Kylmä, Tampereen yliopisto
Saija Mauno, Jyväskylän yliopisto & Tampereen yliopisto
Mervi Rantsi, Itä-Suomen yliopisto
Sakari Suominen, Turun yliopisto
Katri Sääksjärvi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tilastollisten menetelmien asiantuntijat:

Reijo Sund, Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto
Jaakko Nevalainen, Tampereen yliopisto

Toimitusneuvosto:

Anssi Auvinen, Ilmo Keskimäki, Seppo Koskinen, Pekka Louhiala, Esa Läärä, Sami Pirkola, Ossi Rahkonen, Arja Rimpelä, Eva Roos ja Päivi Topo

Julkaisija:
Sosiaalilääketieteen yhdistys ry
Socialmedicinska föreningen rf