Tutkimusraadit parantavat tutkimuksen laatua - kokemuksia HUSista

Kirjoittajat

Avainsanat:

osallisuus, tutkimusraati, tutkimus, kehittäminen

Abstrakti

Potilaiden ja asiakkaiden osallisuus vahvistuu terveydenhuollossa. Erikoissairaanhoidossa osallisuustoimintaa on viime vuosina toteutettu potilasfoorumeiden tai asiakasraatien muodossa, tavoitteena kehittää sairaalan palveluita asiakaslähtöisemmiksi. Suomen ensimmäiset lääke-, hoito- ja terveystieteellisen tutkimuksen kehittämiseen keskittyvät tutkimusraadit perustettiin HUSiin vuonna 2020. Kokemukset pilottihankkeesta ovat olleet myönteisiä sekä tutkijoiden, raatien koordinaattoreiden että raatien jäsenten näkökulmista. Tietoisuutta tutkimusraadeista ja yhteistyömahdollisuuksista tulee kuitenkin lisätä tutkijoiden keskuudessa. Tutkimusraatitoimintaa arvioidaan ja kehitetään HUSissa pitkäjänteisesti. Toiminnan vaikuttavuudesta organisaatiotasolla tarvitaan mitattavaa tietoa.

Osasto
Puheenvuoro

Julkaistu

2022-12-13

Viittaaminen

Tran Minh, M., Haapa, T., Liljeström, E., Lipponen, A., Mäkinen, M., Repo, M., Sandberg, M., & Bäckmand, H. (2022). Tutkimusraadit parantavat tutkimuksen laatua - kokemuksia HUSista. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 59(4). https://doi.org/10.23990/sa.117122