Katsaus ongelmapelaamisen ja patologisen pelaamisen hoitoa koskevaan vaikuttavuustutkimukseen: tutkimus on vähäistä ja tulokset epävarmoja

Kirjoittajat

  • Jukka T. Halme
  • Tuukka Tammi

Abstrakti

Rahapelaamisen liittyvät ongelmat ja niiden hoitaminen ovat viime vuosina nousseet laajan kiinnostuksen kohteiksi Suomessa. Katsauksessa tarkastellaan diagnosoidusta pelaamishäiriöstä eli patologisesta pelaamisesta kärsiville tarkoitettujen hoitojen vaikuttavuutta kansainvälisten meta-analyysien ja katsausten perusteella. Katsauksessa tarkastellaan myös aihepiirin peruskäsitteitä. Katsauksen päätulos on, että mitään yhtä peliongelmaisten hoitomuotoa ei nykytiedon perusteella voida nimetä erityisen vaikuttavaksi, joskin kognitiivis-behavioraalisia menetelmiä voidaan pitää lupaavina. Tutkimusten perusteella ei voida kuitenkaan täsmällisesti sanoa, mikä tietty kognitiivis-behavioraalisten menetelmien suuntaus tai hoidon komponentti on vaikuttava. Lääkehoito havaitaan tutkimuksissa vaikuttavammaksi kuin lumehoito, mutta eri lääkeaineilla ei havaita keskimääräisiä eroja vaikutuksessa. Lisäksi peliongelmaisten hoitoon hakeutumisen aste on matala ja omaehtoinen toipuminen suhteellisen yleistä, minkä vuoksi on syytä panostaa myös erilaisten kevyiden interventioiden ja oma-apujärjestelmien kehittämiseen.
Osasto
Katsaus

Julkaistu

Viittaaminen

Halme, J. T., & Tammi, T. (2008). Katsaus ongelmapelaamisen ja patologisen pelaamisen hoitoa koskevaan vaikuttavuustutkimukseen: tutkimus on vähäistä ja tulokset epävarmoja. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 45(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/1255