"Vaikuttavuus" suomalaisissa terveydenhuollon tutkimuksissa

Kirjoittajat

  • Anne Konu
  • Pekka Rissanen
  • Mervi Ihantola
  • Reijo Sund

Abstrakti

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella vaikuttavuuden arviointia terveydenhuollossa sekä ‘vaikuttavuus’-käsitteen käyttöä ja vaikuttavuuden mittaamista suomalaisessa terveydenhuoltotutkimuksessa. Suomalaisesta viitetietokannasta ja tieteellisistä lehdistä löytyi 80 tieteellistä artikkelia, joissa vaikuttavuus oli mainittu joko otsikossa tai tiivistelmässä. Tarkemmassa analyysissä vain kolmessa artikkelissa käsite on määritelty. Useimmat tutkimukset käyttävät sekä prosessi- että lopputulos-mittareita. Ainoastaan prosessi-mittareita käyttävissä tutkimuksissa on selkeästi terveydenhuollon palvelujärjestelmän näkökulma. Toisaalta aineistossa on myös hyviä esimerkkejä tutkimuksista, joissa esiintyy vaikuttavuuden mittareita sekä palvelun tarjoajan että palvelun käyttäjän näkökulmista. Terveyteen liittyvä elämänlaatu tulosmittarina on harvoin käytössä. Vaikuttavuus tulisi määritellä aina, kun sitä arvioidaan ja arvioinnin olisi hyvä perustua yleisiin ja tunnustettuihin mittareihin, mikäli tutkittava asia sen mahdollistaa.
Osasto
Katsaus

Julkaistu

Viittaaminen

Konu, A., Rissanen, P., Ihantola, M., & Sund, R. (2010). "Vaikuttavuus" suomalaisissa terveydenhuollon tutkimuksissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 46(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/2606