”Kansa ei enää tottele”: Karppaus individualistisen ja universalistisen ravitsemuspuheen ristiaallokossa Helsingin Sanomissa vuosina 2010–2012

  • Janne Huovila

Abstrakti

Karppaus eli vähähiilihydraattinen ruokavalio oli Suomessa vuosina 2010 ja 2011 toistuva aihe valtamediassa. Näkyvä julkinen keskustelu on herättänyt kysymyksiä median roolista terveellisen syömisen määrittelijänä. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten karppausta määriteltiin ja minkälaisia toimijoita karppauskeskusteluun osallistui Helsingin Sanomissa vuosina 2010-2012. Keskustelulle oli ominaista lehden toimituksen vahvat kannanotot ja kääntyminen lukijoihin päin maallikkojen kokemuksia korostamalla. Karppaus näyttäytyi lehden teksteissä myöhäismodernina ilmiönä, jossa yksilöllisyyttä korostava puhe ravitsemuksesta haastoi universalistisiin arvoihin nojaavan perinteisen asiantuntijapuheen.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 7, 2014
Viittaaminen
Huovila, J. (2014). ”Kansa ei enää tottele”: Karppaus individualistisen ja universalistisen ravitsemuspuheen ristiaallokossa Helsingin Sanomissa vuosina 2010–2012. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 51(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/41365