Uniongelmien yhteys sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen

Kirjoittajat

  • Tea Lallukka

Abstrakti

Uniongelmat ovat yleisiä koko väestössä. Suomessa uniongelmat ovat myös yleisempiä kuin monissa muissa maissa. Uniongelmat liittyvät psyykkiseen ja somaattiseen sairastavuuteen ja niiden vaikutuksia sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin on tutkittu jonkin verran. Työntekijöiden hyvinvoinnin ja kansanterveydellisten näkökohtien ohella uniongelmilla on merkitystä yhteiskunnan toimintaan, sillä hyvin nukkuviin verrattuna uniongelmista kärsivät käyttävät enemmän terveyspalveluita ja sairauspoissaolojen lisäksi ennenaikaisen eläkkeelle siirtymisen riski on suurempi uniongelmien takia. Uniongelmat liittyvät paitsi poissaoloon työstä, myös sairaana työskentelyyn ja työtapaturmiin. Koska työvoiman tarve tulevina vuosina korostuu, uniongelmien tunnistaminen ja niiden kroonistumisen ehkäisy voivat parantaa työkykyä ja auttaa työntekijöitä jaksamaan työssään normaaliin vanhuuseläkeikään saakka.
Osasto
Teema-artikkelit

Julkaistu

2011-10-18

Viittaaminen

Lallukka, T. (2011). Uniongelmien yhteys sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 48(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/4491