Aikuisten turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten mielenterveyden ja psyykkisten ongelmien erityispiirteet

Kirjoittajat

  • Olli Snellman
  • Jaakko Seikkula
  • Jarl Wahlström
  • Katja Kurri

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan aikuisten turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten mielenterveyteen ja psyykkisiin ongelmiin liittyviä erityispiirteitä. Näiden ryhmien mielenterveyttä on tutkittu ja käsitteellistetty lähinnä psyykkisten häiriöiden ja niiden esiintyvyyden kautta. Syynä pahoinvointiin on tällöin lähes yksinomaan pidetty lähtömaassa tapahtuneita traumatisoivia tapahtumia. Ajankohtaisen tutkimustiedon pohjalta piirtyvä kuva turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä ei kuitenkaan ole näin kapea-alainen. Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten psyykkisten häiriöiden esiintyvyydessä yleisesti ja eri ryhmien välillä on eri tutkimusten mukaan huomattavaa vaihtelua. Psyykkinen toiminta rakentuu ja kehittyy useiden tekijöiden yhteisvaikutuksessa. Ihmisillä on lisäksi huomattavia mielenterveyttä tuottavia resursseja ja pärjäävyyttä erilaisissa ongelmissa. Psyykkisen hyvinvoinnin ja toimivan auttamisen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat perustarpeiden tyydyttyminen, toimivat stressinhallinnan keinot sekä toimijuuden tunnon palautuminen ja saavuttaminen oman elämän suhteen.
Osasto
Katsaus

Julkaistu

2014-12-01

Viittaaminen

Snellman, O., Seikkula, J., Wahlström, J., & Kurri, K. (2014). Aikuisten turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten mielenterveyden ja psyykkisten ongelmien erityispiirteet. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 51(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/48322