Miten tutkia sosiaalisia representaatioita?

Kirjoittajat

  • Inari Sakki
  • Jaana-Piia Mäkiniemi
  • Eemeli Hakoköngäs
  • Anna-Maija Pirttilä-Backman

Abstrakti

Sosiaalisten representaatioiden tutkimuksessa tarkastellaan tyypillisesti arkiymmärryksen muodostumista ja sisältöä ihmisille ajankohtaisista ja merkittävistä ilmiöistä kuten ilmastonmuutoksesta, luomuruoasta, Euroopan unionista tai erilaisista terveyteen ja sairauteen liittyvistä teemoista kuten mielenterveydestä, masennuksesta tai AIDSista. Lähestymistapa ohjaa kiinnittämään huomioita erilaisiin tiedonvälitys- ja kommunikaatiomuotoihin ja siihen, miten sosiaalinen konteksti, ryhmäjäsenyydet ja yhteisön historia vaikuttavat arkiymmärryksen syntyyn. Kyseessä on paradigma, jolla on omat vahvat tutkimusperinteensä ja runsas menetelmällinen arsenaali. Tässä artikkelissa tarkastelemme, minkälaisia metodologisia edellytyksiä ja mahdollisuuksia sosiaalisten representaatioiden lähestymistapa asettaa tutkijalle. Esittelemme erilaisia aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä, jotka alan tutkimuksessa ovat vakiintuneita mutta anglosaksisessa tiedemaailmassa toistaiseksi melko vähän hyödynnettyjä, kuten sana-assosiaatiot ja visuaaliset aineistonkeruu- ja analyysitavat.

Viittaaminen

Sakki, I., Mäkiniemi, J.-P., Hakoköngäs, E., & Pirttilä-Backman, A.-M. (2015). Miten tutkia sosiaalisia representaatioita?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 51(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/48478