Terrori ja tilanneväkivalta parisuhteessa - Oulun ensi- ja turvakodin asiakkaat vuosina 2003–2005

Kirjoittajat

  • Hannu Säävälä
  • Riitta Pohjoisvirta
  • Riitta Hannus
  • Tuija Korhonen
  • Kaisa Karvonen

Abstrakti

Parisuhdeväkivallan tekijöistä on Suomessa niukasti tilastollista tietoa. Tässä tutkimuksessa kuvataan kaikkia Oulun ensi- ja turvakodin asiakkuudessa vuosina 2003-5 parisuhdeväkivallan takia olleita väkivallantekijöitä (n=373). Väkivallantekijät olivat lähes yksinomaan heterosuhteessa olevia miehiä, mutta tapauskohtaisessa analyysissa todettiin myös monien uhrina olleiden naisten olleen suhteessa väkivaltaisia (22 % tapauksista). Artikkelissa pohditaan parisuhdeterrorin ja lievemmän tilanneväkivallan eroja. Noin kolmasosa tapauksista oli vakavaksi väkivallaksi luokiteltavaa parisuhdeterroria. Lievempään väkivaltaan verrattuna parisuhdeterrorissa tekijä oli tilastollisesti merkitsevästi yleisemmin patriarkaalinen, dominoiva, tunneherkkä, epäluuloinen, päihdeongelmainen ja väkivaltainen myös kodin ulkopuolella. Perhe oli terrorissa yleisemmin eristäytynyt. Terroriin verrattuna tilanneväkivallassa tekijä oli yleisemmin masentunut ja väkivalta oli yleisemmin molemminpuolista. Pohdinnassa tarkastellaan tulosten merkitystä käytännön väkivaltatyölle ja väkivaltatutkimukselle.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2012-01-31

Viittaaminen

Säävälä, H., Pohjoisvirta, R., Hannus, R., Korhonen, T., & Karvonen, K. (2012). Terrori ja tilanneväkivalta parisuhteessa - Oulun ensi- ja turvakodin asiakkaat vuosina 2003–2005. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 48(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/4850