Terveyskuri television lääkärisarjoissa

Kirjoittajat

  • Anna-Maria Mäki-Kuutti

Abstrakti

Terveydestä on tullut nykyihmisen tärkeämpiä henkilökohtaisia arvoja. Myös populaarissa terveysviestinnässä tuotetaan aktiivista kuluttajakansalaisuutta tarjoamalla aiempaa enemmän palveluhenkistä terveyssisältöä. Artikkelissa tarkastellaan diskurssiteoreettisten käsitteiden avulla sosiaalisen ja subjektiivisen terveyden niveltymistä: kuinka hegemonista terveyskuria tuotetaan kulttuurisesti television lääkärisarjoissa ja kuinka media toimii yhteiskunnallisen kamppailun kenttänä. Analyysin kohteena on kaksi esimerkkisarjaa Tohtori Kiminkinen (TV1) ja House (MTV3). Hegemonista terveyskuria artikuloidaan lääkärisarjoissa lääketieteen auktoriteetille alistumisena, yksilön aktiivisena pyrkimyksenä elämänhallintaan ja oman kurittomuuden tunnustamisena. Näitä haastaa vastahegemoninen oman moraliteetin diskurssi. Yhtäältä terveys yksilöllistyy, mutta toisaalta terveyden medioituminen tuottaa entistä yhdenmukaisempia normeja elämän hallintaan. Kuluttajakansalaisen näennäinen vapaus onkin myöhäismodernin terveyskurin suuri paradoksi nykyisessä mediamaisemassa.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2012-04-15

Viittaaminen

Mäki-Kuutti, A.-M. (2012). Terveyskuri television lääkärisarjoissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 49(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/5129