Perusterveydenhuollon palveluiden suurkäyttäjä Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa

Kirjoittajat

  • Anne Kaattari
  • Hanna Tiirinki
  • Leena Paasivaara
  • Tanja Nordström
  • Anja Taanila

Abstrakti

Terveyspalveluiden suurkäyttäjiä on tutkittu Suomessa 1980-luvulta lähtien. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millainen on perusterveydenhuollon palveluiden suurkäyttäjä. Aineisto (n = 8461) on osa laajempaa Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelmaa. Suurkäyttäjä käytti lääkäripalveluita vähintään kahdeksan kertaa vuoden aikana. Aineistoa tilastollisin menetelmin analysoimalla perusterveydenhuollon palveluiden suurkäyttöä ennustavat tekijät voidaan ryhmitellä suoranaisesti terveyteen liittyviin (sairaudet), välillisesti terveyteen liittyviin (sosiaaliset tekijät), terveyskäyttäytymiseen (elintavat) sekä koettuun terveyteen liittyviin ennustetekijöihin. Tilastollisesti merkitsevin suurkäytön ennustetekijä oli huono terveydentilan kokemus eli yksilön subjektiivinen kokemus terveydestään. Pitkäaikaissairaudet ja matala koulutustausta selittävät myös merkitsevästi suurkäyttäjyyttä. Suurkäyttäjät kuormittavat huomattavasti myös muita terveyskeskuksen ammattiryhmiä.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-11-09

Viittaaminen

Kaattari, A., Tiirinki, H., Paasivaara, L., Nordström, T., & Taanila, A. (2015). Perusterveydenhuollon palveluiden suurkäyttäjä Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/53246