Rahapeliongelmat ja psyykkinen oireilu korkeakouluopiskelijoilla

Kirjoittajat

  • Marjo Tossavainen
  • Kristiina Kunttu
  • Tommi Pesonen
  • Tomi Lintonen
  • Susanna Raisamo

Abstrakti

Tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden rahapelaamisen yleisyyttä, opiskelijan tunnistaman rahapeliongelman yhteyttä terveysongelmiin ja psyykkiseen oireiluun sekä avuntarvetta hyvinvointiin liittyvissä ongelmissa. Tutkimus perustuu ”Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012”- kyselyyn, johon vastasi 4402 iältään 19–34-vuotiasta opiskelijaa. Rahapelejä vuoden aikana pelanneista miesopiskelijoista 7.0 % ja naisopiskelijoista 1.7 % koki rahapeliongelmia. Heillä oli muita opiskelijoita enemmän sekä itse koettuja että todettuja mielenterveyden ja yleisen terveyden ongelmia sekä näihin liittyvää avuntarvetta. Terveyspalveluja he eivät kuitenkaan käyttäneet juurikaan muita opiskelijoita enemmän. Opiskeluterveydenhuollon tulee informoida opiskelijoita rahapelaamiseen liittyvistä riskeistä ja rahapeliriippuvuuden tunnusmerkeistä. Samoin tulee parantaa hoitohenkilökunnan valmiuksia kysyä rahapelaamisesta, tunnistaa ja arvioida hoidon tarvetta ja toteuttaa hoitoa.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-11-11

Viittaaminen

Tossavainen, M., Kunttu, K., Pesonen, T., Lintonen, T., & Raisamo, S. (2015). Rahapeliongelmat ja psyykkinen oireilu korkeakouluopiskelijoilla. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/53262