Päihdeasiakkaan profiili: kuvaileva tutkimus avopäihdehoidon asiakkaista

Kirjoittajat

  • Pekka Saarnio
  • Katja Kuusisto
  • Tytti Artkoski

Abstrakti

Tutkimusselosteessa raportoidaan kuvaileva tutkimus avopäihdehoidon asiakkaista (N = 327). Tutkimus oli osa projektia, jossa selvitettiin yleisten tekijöiden vaikutuksia avopäihdehoidon toimivuuteen. Asiakkaat tulivat seitsemältä eri A-klinikalta eli kyseessä oli myös monikeskustutkimus. Ylivoimaisesti eniten käytetty päihde oli alkoholi, mutta myös rauhoittavat lääkkeet, kannabis ja amfetamiini olivat olleet käytössä. Neljännes asiakkaista oli moniainekäyttäjiä. Naisasiakkaiden osuus oli kolmannes. Sekä asiakkaan että terapeutin sukupuoli osoittautuivat monessa suhteessa relevanteiksi tekijöiksi. Verrattuna päihdetapauslaskentojen ja laitospäihdehoidosta tehtyjen tutkimusten tuloksiin avopäihdehoidon asiakkaat eivät olleet yhtä lailla marginalisoituneita.

Osasto
Tapausselostus

Julkaistu

2015-11-11

Viittaaminen

Saarnio, P., Kuusisto, K., & Artkoski, T. (2015). Päihdeasiakkaan profiili: kuvaileva tutkimus avopäihdehoidon asiakkaista. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/53263