Miten parisuhdeväkivalta näyttäytyy terveydenhuollossa

  • Salla Kivelä
  • Tuija Leppäkoski
  • Joonas Kälvinmäki
  • Janne Ruohoniemi
  • Hannu Puolijoki
  • Eija Paavilainen

Abstrakti

Parisuhdeväkivallan aiheuttamien vammojen tutkimus on tehtävä huolellisesti ja kaikki löydökset on dokumentoitava. Tutkimuksessa kuvataan puolison tai partnerin tekemää väkivaltaa, annettua hoitoa sekä kirjaamista terveydenhuollossa. Aineisto (N=606) kerättiin erään sairaanhoitopiirin sähköisestä potilasrekisteristä. Väkivaltatapaukset saatiin ICD-10 luokituksen lisäkoodien X85-Y09 avulla vuosina 2008-2011 ja päädiagnoosin T74.1 fyysinen pahoinpitely avulla vuosina 2008-2012. Aineisto analysoitiin sisällön analyysilla. Puoliso tai partneri oli väkivallan tekijänä 53 potilastapauksessa. Enemmistössä aineiston tapauksia uhri oli nuori nainen, tapahtuma-aikana yö ja väkivaltaan liittyi alkoholi. Väkivallan dokumentointi osoittautui puutteelliseksi, koska annetuista lisäkoodeista yli puolet ei vastannut potilaskertomusten sisältöä ja valtaosa T74.1 käynneistä oli merkitty ainoastaan varsinaisen päädiagnoosin mukaan.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 29, 2016
Viittaaminen
Kivelä, S., Leppäkoski, T., Kälvinmäki, J., Ruohoniemi, J., Puolijoki, H., & Paavilainen, E. (2016). Miten parisuhdeväkivalta näyttäytyy terveydenhuollossa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 53(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/56915