Hiljaisuudesta kertomuksiksi: työelämän sosiaalisesta kärsimyksestä

Kirjoittajat

  • Anu Järvensivu

Abstrakti

Artikkelissa pohditaan, miten työelämän alistavat rakenteet ja työntekijöiden subjektiviteetti kerronnallisesti ehdollistavat työstä sairastumista, erityisesti mielen sairastumista. Analyysi kohdistetaan kerrontaan sosiaalisesta kärsimyksestä, sen synnystä ja kehollistumisesta sairauksiksi sekä mahdollisuuksiin vastustaa ja vapautua kärsimyksistä liittämällä omat kokemukset kulttuurisiin kertomuksiin. Tutkimuksen aineiston muodostaa 48 työelämässä kohdattuja muutoksia ja niissä pärjäämistä käsittelevää kirjoituspyyntövastausta vuosilta 2011–2012. Tarinoissa työelämän vaiennettu sosiaalinen kärsimys kerrotaan näkyviin kehollistamalla se omiksi sairauksiksi tai projisoimalla toisten mielensairauksiksi. Omien kärsimyskokemusten liittäminen kulttuurisiin työuupumuskertomuksiin mahdollistaa samalla yksilöllistyneestä häpeästä ja stigmasta vapautumisen sekä oman tarinan yhdistämisen kulttuurisiin kertomuksiin hyvästä työntekijästä kovassa työelämässä.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2016-09-02

Viittaaminen

Järvensivu, A. (2016). Hiljaisuudesta kertomuksiksi: työelämän sosiaalisesta kärsimyksestä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 53(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/59157