Keskeytykset terveyskeskuslääkärin työssä

  • Riikka Lämsä
  • Laura Pekkarinen
  • Tarja Heponiemi
  • Marko Elovainio

Abstrakti

Työn jatkuvaan keskeytymiseen on liitetty kielteisiä vaikutuksia, kuten päätöksenteon vaikeutumista sekä stressin, turhautumisen ja mahdollisesti virheiden lisääntymistä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka usein terveyskeskuslääkärin työtehtävät keskeytyvät, miksi ne keskeytyvät ja miten lääkäri reagoi tehtävien keskeytymiseen. Tutkimuksessa havainnoitiin viittä terveyskeskuslääkäriä yhteensä 117 tuntia. Aineistoksi poimittiin kaikki ne tilanteet, joissa lääkärin työtehtävä keskeytyi. Keskeytyksiä löytyi yhteensä 102. Aineisto koodattiin Atlas.ti ohjelmalla ja analyysissä käytettiin sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Tulokset osoittavat, että terveyskeskuslääkärin työ keskeytyy noin kerran tunnissa vaihdellen 0.4 keskeytyksestä 1.9 keskeytykseen tunnissa. Kolme neljästä keskeytyksestä johtuu työn organisointitavasta kuten lääkäri-hoitaja työparimallista tai lääkärin tuutorointivastuusta. Loput ovat ennakoimattomia keskeytyksiä kuten tietokoneongelmia. Keskeytykset kumuloituvat niin, että niitä tulee useita peräkkäin tai myös keskeytyksen jälkeen aloitettu uusi tehtävä keskeytyy. Lähes kaikissa tapauksissa lääkäri keskeyttää sen hetkisen tehtävänsä ja siirtyy uuteen työtehtävään. Terveyskeskustyössä keskeytysten ennakoitavuus auttaa sopeutumaan niihin. Kuitenkin lääkärin työssä on myös tehtäviä, kuten vaativien lausuntojen laatiminen, jotka edellyttävät keskeytymätöntä työaikaa. Työhyvinvoinnin näkökulmasta kestävä tapa olisi järjestää lääkärille hiljaista työaikaa tai muuttaa esimerkiksi lausuntoja sellaisiksi, että niihin on mahdollisen keskeytyksenkin jälkeen helppo palata.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 2, 2016
Viittaaminen
Lämsä, R., Pekkarinen, L., Heponiemi, T., & Elovainio, M. (2016). Keskeytykset terveyskeskuslääkärin työssä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 53(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/59158