Vanhempien parisuhteeseensa toivoma tuki lapsen kuoleman jälkeen

  • Sirpa Manninen
  • Marja Kaunonen
  • Anna Liisa Aho

Abstrakti

Lapsen kuoleman tiedetään vaikuttavan vanhempien parisuhteeseen. Kuitenkaan vanhempien toiveita parisuhteen tukemiseen liittyen lapsen kuoleman jälkeen ei ole tutkittu. Tämä tutkimus on osa laajempaa tutkimusta, jossa selvitettiin lapsen kuoleman vaikutuksia esimerkiksi vanhempien parisuhteeseen. Tämän osatutkimuksen tarkoituksena oli kuvata vanhempien parisuhteeseensa toivomaa tukea lapsen kuoleman jälkeisessä elämäntilanteessa. Vastaajina tässä tutkimuksessa olivat vanhemmat (n=236), joilla oli omakohtainen kokemus lapsen kuolemasta. Tutkimusaineisto kerättiin surujärjestöjen verkkosivujen kautta sähköisellä lomakkeella ja analysoitiin käyttäen induktiivista sisällönanalyysia. Lapsen kuoleman kokeneet vanhemmat toivoivat parisuhteeseensa tukea pariskuntana elämässä eteenpäin menemiseen. Tuki pariskuntana elämässä eteenpäin menemiseen muodostui toiveesta saada huomioivaan kanssakäymiseen perustuvaa tukea, kokemuksen jakamiseen perustuvaa tukea, pariskunnan arkea helpottavaa tukea, ammattilaisten antamaa tukea ja parisuhdetta lujittavaa tukea. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että lapsen kuoleman jälkeen tukea parisuhteeseen saadaan vähemmän, kuin toivotaan. Vanhempien toivoma tuki sisältää aineettoman, mutta myös hyvin konkreettisen tuen saamisen sekä läheisiltä, että ammattilaisilta.

Avainsanat: vanhemmat, lapsi, kuolema, parisuhde
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 11, 2017
Viittaaminen
Manninen, S., Kaunonen, M., & Aho, A. (2017). Vanhempien parisuhteeseensa toivoma tuki lapsen kuoleman jälkeen. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 54(2). https://doi.org/10.23990/sa.63653