Tulevien vanhempien alkoholinkäyttö raskausaikana

Kirjoittajat

  • Jenni Komulainen
  • Sari Lepistö
  • Mika Helminen
  • Jari Kylmä
  • Eija Paavilainen

Avainsanat:

Lapsiperhe, alkoholin käyttö, raskausaika

Abstrakti

Tutkimuksessa kuvataan tulevien vanhempien alkoholinkäyttöä raskausaikana. Tutkimusaineisto kerättiin vuoden 2012 aikana lastaan odottavilta tulevilta äideiltä ja heidän puolisoiltaan. Tutkimukseen osallistui 380 perhettä. Tutkimusaineistoa käsiteltiin ristiintaulukoinnin avulla ja kuvattiin tarkastelemalla vastausten frekvenssejä sekä prosenttiosuuksia. Yli puolet raskaana olevista tulevista äideistä käytti alkoholia raskausaikana. Suurin osa raskausaikana alkoholia käyttävistä naisista käytti alkoholia harvoin ja pieniä määriä kerralla, vaikka lähes neljännes käytti kerralla vähintään kolme alkoholiannosta. Runsaasti alkoholia raskausaikana käytti lähes viisi prosenttia tulevista äideistä. Enemmistö puolisoista käytti alkoholia kohtuullisesti. Lähes puolet käytti alkoholia korkeintaan kerran kuukaudessa ja hieman yli puolet käytti kerralla yksi–neljä alkoholiannosta. Runsaasti alkoholia käytti noin seitsemän prosenttia puolisoista ja reilu 12 prosenttia heistä oli raittiita. Tulevien vanhempien arviot toistensa alkoholin käytöstä olivat melko yhteneväiset. Vanhempien kanssa on tärkeä keskustella alkoholinkäytöstä, sen vaikutuksista lapsiin ja mahdollisista haitoista lapselle ja perheen arjelle esimerkiksi neuvolassa. Raskaana olevien naisten alkoholinkäytön yleisyyttä tulisi myös kartoittaa laajemmin Suomessa. Olisi myös mielenkiintoista selvittää, miksi suomalaiset naiset käyttävät alkoholia raskausaikana, vaikka virallisissa ohjeistuksissa tulevia äitejä ohjeistetaan pidättäytymään alkoholista raskausaikana.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-12-04

Viittaaminen

Komulainen, J., Lepistö, S., Helminen, M., Kylmä, J., & Paavilainen, E. (2017). Tulevien vanhempien alkoholinkäyttö raskausaikana. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 54(4). https://doi.org/10.23990/sa.67756