Äidin vanhemmuustyylin ja vanhemmuuden stressin ja vanhempien nukuttamistyylin yhteys kahdeksan kuukauden ikäisen lapsen univaikeuksiin

  • Niina Häkälä
  • Pirjo Pölkki
  • Juha Hämäläinen
  • Tiina Paunio
  • Anneli Kylliäinen
  • Outi Saarenpää-Heikkilä
  • Juulia Paavonen
Avainsanat: lapsen uni, vanhemmuustyyli, nukuttamistyyli, vanhemmuuden stressi

Abstrakti

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin perheympäristöä kuvaavien tekijöiden, äidin vanhemmuuden  stressin, äidin vanhemmuustyylin ja vanhempien nukuttamistyylin sekä kahdeksan kuukauden ikäisen lapsen univaikeuksien välistä yhteyttä. Aineistona käytettiin Lapsen uni ja terveys-tutkimushankkeessa kerättyä kyselyaineistoa. Tutkimushankkeessa kerätään pitkittäisaineistoa vuonna 2011 ja vuonna 2012 syntyvien lasten vanhemmilta. Hanke on toteutettu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Tässä tutkimuksessa käytettiin aineistoa, joka oli kerätty raskausaikana (n=1667) ja lapsen ollessa kahdeksan kuukauden ikäinen (äitien n=1289 ja lasten n=1294). Analyysimenetelminä käytettiin logistista ja lineaarista regressioanalyysia. Tulosten perusteella lapsen univaikeuksiin olivat yhteydessä äidin kokema vanhemmuuden stressi, korkeampi koulutus,sekä vanhemman käyttämät aktiiviset ja passiiviset fyysiset nukuttamistyylit.

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 27, 2018
Viittaaminen
Häkälä, N., Pölkki, P., Hämäläinen, J., Paunio, T., Kylliäinen, A., Saarenpää-Heikkilä, O., & Paavonen, J. (2018). Äidin vanhemmuustyylin ja vanhemmuuden stressin ja vanhempien nukuttamistyylin yhteys kahdeksan kuukauden ikäisen lapsen univaikeuksiin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 55(2). https://doi.org/10.23990/sa.70263