Äidin vanhemmuustyylin ja vanhemmuuden stressin ja vanhempien nukuttamistyylin yhteys kahdeksan kuukauden ikäisen lapsen univaikeuksiin

Kirjoittajat

  • Niina Häkälä
  • Pirjo Pölkki
  • Juha Hämäläinen
  • Tiina Paunio
  • Anneli Kylliäinen
  • Outi Saarenpää-Heikkilä
  • Juulia Paavonen

Avainsanat:

lapsen uni, vanhemmuustyyli, nukuttamistyyli, vanhemmuuden stressi

Abstrakti

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin perheympäristöä kuvaavien tekijöiden, äidin vanhemmuuden  stressin, äidin vanhemmuustyylin ja vanhempien nukuttamistyylin sekä kahdeksan kuukauden ikäisen lapsen univaikeuksien välistä yhteyttä. Aineistona käytettiin Lapsen uni ja terveys-tutkimushankkeessa kerättyä kyselyaineistoa. Tutkimushankkeessa kerätään pitkittäisaineistoa vuonna 2011 ja vuonna 2012 syntyvien lasten vanhemmilta. Hanke on toteutettu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Tässä tutkimuksessa käytettiin aineistoa, joka oli kerätty raskausaikana (n=1667) ja lapsen ollessa kahdeksan kuukauden ikäinen (äitien n=1289 ja lasten n=1294). Analyysimenetelminä käytettiin logistista ja lineaarista regressioanalyysia. Tulosten perusteella lapsen univaikeuksiin olivat yhteydessä äidin kokema vanhemmuuden stressi, korkeampi koulutus,sekä vanhemman käyttämät aktiiviset ja passiiviset fyysiset nukuttamistyylit.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2018-04-27

Viittaaminen

Häkälä, N., Pölkki, P., Hämäläinen, J., Paunio, T., Kylliäinen, A., Saarenpää-Heikkilä, O., & Paavonen, J. (2018). Äidin vanhemmuustyylin ja vanhemmuuden stressin ja vanhempien nukuttamistyylin yhteys kahdeksan kuukauden ikäisen lapsen univaikeuksiin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 55(2). https://doi.org/10.23990/sa.70263