Sairauspoissaolo elintarviketyöstä; tutkimus työntekijöiden kokemuksista ja toimintakäytännöistä

Kirjoittajat

  • Anna Siukola
  • Kirsi Lumme-Sandt
  • Pekka Virtanen
  • Clas-Håkan Nygård

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan elintarviketyöntekijöiden käsityksiä työn luonteen ja psykososiaalisten työolojen merkityksestä sairauspoissaoloihin. Lisäksi selvitetään työntekijöiden käsityksiä hyväksytyistä toimintatavoista sairauspoissaolotilanteissa. Aineisto kerättiin tekemällä yhdeksän ryhmähaastattelua elintarvikekonsernin kolmella tehtaalla. Analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Työn luonne hygieniavaatimuksineen ei saanut elintarviketyöntekijöiden puheissa erityistä merkitystä sairauspoissaolojen selittäjänä. Sen sijaan keskeisiksi tekijöiksi osoittautuivat työn arvostus, työntekijästä välittäminen, läsnä oleva esimies ja hyvä työilmapiiri. Näillä tekijöillä on ratkaiseva merkitys, kun työntekijä harkitsee sairauslomalle jäämistä. Lisäksi tähän harkintaan vaikuttaa työntekijän yksilöllinen sairauslomalle jäämisen kynnys.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

Viittaaminen

Siukola, A., Lumme-Sandt, K., Virtanen, P., & Nygård, C.-H. (2008). Sairauspoissaolo elintarviketyöstä; tutkimus työntekijöiden kokemuksista ja toimintakäytännöistä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 45(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/712