Sairaalasielunhoitotyön asiantuntijuus sairaalasielunhoitajan näkökulmasta

  • Virpi Anneli Sipola tohtoriopiskelija, hoitotiede
  • Ikali Karvinen TtT, maajohtaja, hoitotieteen tutkija, teemat henkisyys, hengellisyys, spiritualiteetti
  • Heini Huhtala FM, yliopisto-opettaja, tilastotieteilijä, tilastollisen analyysi yhdessä kirjoittajan (Virpi Sipola) kanssa.
  • Päivi Åstedt-Kurki Professori, terveydenhuollon tohtori, tutkimuksen seurantaryhmän jäsen, käsikirjoituksen kommentointi
  • Anna-Liisa Aho TtT, väitöskirjaohjaaja, tutkimuksen suunnittelu, käsikirjoituksen kommentointi ja tutkimuksen ohjaus, opiskelijan tuki
Avainsanat: sairaala, spiritualiteetti, sielunhoito, sairaalasielunhoito

Abstrakti

Tutkimuksessa kuvataan sairaalasielunhoitajan asiantuntijuutta ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä.

Tutkimusaineisto kerättiin sairaalasielunhoitajilta (n=83) sähköisellä kyselylomakkeella, joka sisälsi Likert-asteikollisia sielunhoitotyön asiantuntijuuteen liittyviä kysymyksiä ja niihin liittyviä taustatietoja.

Keskustelussa potilaan kanssa sairaalasielunhoitajat käsittelivät pääasiassa sairastumista, elämänkriisejä ja surua. He työskentelivät enimmäkseen kuunnellen, myötäeläen, ottamalla vastaan potilaan tunteita ja keskustellen. Keskeiset tavoitteet sielunhoitotyössä olivat toivon ylläpitäminen ja ihmisarvon vahvistuminen, sekä potilaan turvallisuuden tunteen lisääntyminen. Työssään tärkeimmiksi asioiksi potilaalle sairaalasielunhoitajat arvioivat mahdollisuuden keskustella, mahdollisuuden keskustella peloista sekä tuen surussa ja hoitajille mahdollisuuden kriisitukeen, hengellisen asiantuntija-avun ja sielunhoidollisen tuen potilaalle. Keskeiset työtehtävät olivat keskusteluapu, tuki kuoleman kohtaamisessa ja surevien tukeminen. Sairaalasielunhoitajat arvioivat olevansa luotettavia, rauhallisia ja asiakaslähtöisiä. Heille tärkeimmät arvot työssä olivat sielunhoidettavan kunnioittaminen, itsemääräämisoikeuden ja vakaumuksen tukeminen. Terveydenhuollon yksikkö tai lisäkoulutus ei vaikuttanut merkittävästi sairaalasielunhoitajien työmenetelmiin, tavoitteisiin tai käsitykseen työtehtävistä. Potilaan tukeminen tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn sekä eettisten kysymysten käsittely lisääntyivät työkokemuksen kasvaessa.

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 1, 2020
Viittaaminen
Sipola, V. A., Karvinen, I., Huhtala, H., Åstedt-Kurki, P., & Aho, A.-L. (2020). Sairaalasielunhoitotyön asiantuntijuus sairaalasielunhoitajan näkökulmasta. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(4). https://doi.org/10.23990/sa.83655