Hiv-positiivisten huumeiden käyttäjien kuolleisuus

Kirjoittajat

  • Paula Niemi
  • Pekka Tuomola
  • Kaija Seppä

Abstrakti

HIV-infektio on lisännyt huumeiden käyttäjien kuolleisuutta. Kuitenkin HAART-hoito (Highly Active Antiretroviral Therapy) ja opioidiriippuvuuden korvaushoito ovat parantaneet ennustetta. Helsingin alueella puhkesi huumeiden käyttäjien keskuudessa HIV-epidemia vuonna 1998. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää näiden potilaiden viiden vuoden ennuste ja kuolleisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Aineiston muodostivat kaikki vuosina 2001−2004 Helsingin Diakonissalaitoksen päiväkeskuksessa asioineet HIV-positiiviset huumeidenkäyttäjät (n=193). Viiden vuoden seurannan aikana 37 (19.2%) potilaista kuoli. Yleisimmät kuolinsyyt olivat HIV (21.6 %) ja huumeiden yliannostus (21.6 %). Ainoaksi tilastollisesti merkitseväksi kuoleman itsenäiseksi riskitekijäksi osoittautui opioidikorvaushoidon puuttuminen. Tutkimuksemme osoittaa opioidikorvaushoidon tärkeän rooliin HIV-positiivisten huumeidenkäyttäjien kuolleisuutta vähentävänä tekijänä. Myös potilaiden kokonaiskuolleisuus oli kansainvälisesti verrattuna melko pieni.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-09-05

Viittaaminen

Niemi, P., Tuomola, P., & Seppä, K. (2013). Hiv-positiivisten huumeiden käyttäjien kuolleisuus. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 50(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/8562