Sisäilma ja identiteetit: Identiteettityö työpaikan sisäilmaongelmien kontekstissa

Kirjoittajat

  • Eerika Finell Tampereen yliopisto
  • Eero Suoninen Tampereen yliopisto
  • Tuija Seppälä Tampereen yliopisto

Avainsanat:

identiteetti, sisäilma, kiistanalaiset sairaudet, diskurssianalyysi

Abstrakti

Sisäilmaongelmien yhteys erilaisiin terveysongelmiin on edelleen osittain kiistanalainen. Tämä voi vaatia sisäilmasta oireilevilta tai sairastuneilta tavallista intensiivisempää identiteettityötä. Analysoimme tässä tutkimuksessa diskurssianalyyttisestä näkökulmasta, millaisia erilaisia identiteettejä vastaajat tuottivat, kun he kirjoittivat kokemuksistaan työpaikkansa sisäilmaongelmista. Esseeaineisto oli kerätty Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kautta (N=20 vastaajaa). Tunnistimme kuusi erilaista identiteettiä, joissa kussakin kirjoittaja haki eri tavoin moraalista tunnustusta itselleen: normaali yksilö, hyvä ihminen, rationaalinen toimija, oikeutettu uhri, kärsimyksen viisastama ja yhteisten oikeuksien ajaja.  Identiteetit erottuivat toisistaan sen mukaan, kuinka eroa sairastuneen ja terveiden välille rakennettiin, korostiko kirjoittaja niissä yksilöllisiä ominaisuuksia vai ryhmäjäsenyyksiä, kuinka heikkoja tai vahvoja toimijuuksia identiteetit tarjosivat ja mitä erilaisia stigmoja niillä pyrittiin torjumaan. Sama vastaaja saattoi tuottaa useaa erilaista identiteettiä, ja identiteettityötä leimasi tasapainottelu niiden eri muotojen välillä. Sisäilmaongelmista kärsivien potilaiden kunnioittava kohtaaminen edellyttää terveydenhoitohenkilökunnalta ymmärrystä potilaiden haastavasta identiteettityöstä ja niistä stigmoista, joita identiteettityöllä pyritään torjumaan.  

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-12-01

Viittaaminen

Finell, E., Suoninen, E., & Seppälä, T. (2020). Sisäilma ja identiteetit: Identiteettityö työpaikan sisäilmaongelmien kontekstissa . Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(4). https://doi.org/10.23990/sa.89539