Opioidiriippuvaisen persoonallisuushäiriö – katsaus diagnostiikan ja hoidon haasteisiin

Kirjoittajat

  • Jonna Levola
  • Tuuli Pitkänen
  • Jouni Turunen
  • Nils Holmberg
  • Antti Holopainen

Abstrakti

Persoonallisuushäiriöt ovat yleisempiä opioidiriippuvaisten keskuudessa kuin yleisväestössä. Etenkin antisosiaalisen persoonallisuuden on todettu olevan opioidiriippuvaisissa yliedustettuna. Toisaalta on tärkeää ymmärtää päihdehäiriön aiheuttamaa riippuvuuskäyttäytymistä ja erottaa päihteiden suorat vaikutukset itsenäisistä psyykkisistä oireista. Järjestelmällinen ja asianmukainen psykiatristen oheissairauksien seulonta ja diagnostiikka on tähdellistä opioidiriippuvaisilla, jotta yksilön oikeus parhaaseen mahdolliseen hoitoon mahdollistuisi. Persoonallisuushäiriöihin liittyvä stigmatisaatio on hoitojärjestelmässämme edelleen ongelma, minkä vuoksi diagnoosin asettamisen on oltava harkittu ja hyvin perusteltu. Tässä artikkelissa käsitellään katsauksenomaisesti opioidiriippuvaisten persoonallisuushäiriöitä. Kirjallisuus antaa olennaista tietoa persoonallisuushäiriöiden ja päihderiippuvuusoireyhtymän yhteisistä kliinisistä piirteistä ja taustoista, sekä erotusdiagnostiikan ongelmakohdista ja hoidollisista haasteista.
Osasto
Katsaus

Julkaistu

2013-12-17

Viittaaminen

Levola, J., Pitkänen, T., Turunen, J., Holmberg, N., & Holopainen, A. (2013). Opioidiriippuvaisen persoonallisuushäiriö – katsaus diagnostiikan ja hoidon haasteisiin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 49(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/9351