Puheita ja tekoja – osallisuuden haasteet vanhuudessa

Kirjoittajat

  • Outi Tamminen Tampereen yliopisto
  • Jari Pirhonen Helsingin yliopisto

Avainsanat:

yhteiskunnallinen arvostus, paradoksi, ikääntyneet

Abstrakti

Tässä tutkimuksessa selvitetään, millaisia haasteita vanhojen ihmisten osallisuudelle eläkeikäisten ihmisten kokemuksista ja näkemyksistä piirtyy. Tutkimusaineistona ovat ryhmäkeskustelunauhoituksista tehdyt litteraatit, joita teemoitellaan laadullisen sisällönanalyysin
menetelmin. Tulosten perusteella eläkeikäiset ovat valveutuneita ja tietoisia erilaisista palveluista
ja yhteiskunnan heille tarjoamista osallistumismahdollisuuksista, mutta sosioekonomisista ja muista
syistä johtuen niiden katsotaan jäävän suuren joukon ulottumattomiin. Tulosten perusteella
näyttää siltä, että yhteiskunnan markkinoistuminen heijastuu iäkkäiden arkeen, ja nykyisen
yhteiskuntapolitiikan voi nähdä syventävän iäkkään väestön sisäisiä sosioekonomisia eroja
osallisuuden kokemisessa. Myös koettu ikäsyrjintä vaikuttaa eläkeikäisten arvioihin vanhojen
ihmisten osallisuudesta. Tutkimuksen tuottama uusi tieto iäkkäiden osallisuuden haasteista
on ajankohtaista erityisesti nyt, kun keväällä 2020 alkanut koronapandemia on aiheuttanut
kiivastakin julkista keskustelua sosiaalisen eristäytymisen tematiikasta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-12-16

Viittaaminen

Tamminen, O., & Pirhonen, J. (2021). Puheita ja tekoja – osallisuuden haasteet vanhuudessa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(4). https://doi.org/10.23990/sa.95177