Eriarvoisuus työelämässä ja kuntoutuksessa vakavasti sairastuneen ja vammaisen henkilön toimijuus elämänkulussa

  • Suvi-Maaria Tepora-Niemi Helsingin yliopisto
Osasto
Lectio Praecursoria
Julkaistu
joulu 1, 2020
Viittaaminen
Tepora-Niemi, S.-M. (2020). Eriarvoisuus työelämässä ja kuntoutuksessa vakavasti sairastuneen ja vammaisen henkilön toimijuus elämänkulussa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(4). https://doi.org/10.23990/sa.98452