Erikoistumiskoulutukset sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisen keinona

  • Jari Helminen Diakonia ammattikorkeakoulu
  • Ulla Markkanen Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Tiina Säilä Tampereen ammattikorkeakoulu
Avainsanat: sosiaali- ja terveysala, erikoistumiskoulutus
Osasto
Puheenvuoro
Julkaistu
joulu 1, 2020
Viittaaminen
Helminen, J., Markkanen, U., & Säilä, T. (2020). Erikoistumiskoulutukset sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisen keinona. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(4). https://doi.org/10.23990/sa.98522