Pitkittyneen työkyvyttömyyden eritahtinen kehittyminen eri sosioekonomisissa ryhmissä läpi elinkaaren

Kirjoittajat

  • Laura Salonen Turun yliopisto
Osasto
Lectio Praecursoria

Julkaistu

2020-12-01

Viittaaminen

Salonen, L. (2020). Pitkittyneen työkyvyttömyyden eritahtinen kehittyminen eri sosioekonomisissa ryhmissä läpi elinkaaren. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(4). https://doi.org/10.23990/sa.98653