Iso apu meille ja muille

  • Maisa Martin
  • Kirsti Siitonen
Avainsanat: kielenopetus, kielioppi, suomi toisena ja vieraana kielenä

Abstrakti

Kirja-arvio

Hakulinen, Auli & Vilkuna, Maria & Korhonen, Riitta & Koivisto, Vesa & Heinonen, Tarja Riitta & Alho, Irja (toim.): Iso suomen kielioppi

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
tammi 4, 2005
Viittaaminen
Martin, M., & Siitonen, K. (2005). Iso apu meille ja muille. Virittäjä, 109(4), 583. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/40445