Prominenssin toteutuminen kolmessa yleispuhesuomen varieteetissa

  • Riikka Ylitalo
Viittaaminen
Ylitalo, R. (2009). Prominenssin toteutuminen kolmessa yleispuhesuomen varieteetissa. Virittäjä, 113(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/4208