Verbi verbistä

Puolan ja suomen johdetun verbileksikon merkitysrakenteen vertailua

  • Anna Maija Biskupska Helsingin yliopisto

Abstrakti

Anna Maija Biskupskan suomen kielen alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin Helsingin yliopistossa 3. maaliskuuta 2018. Vastaväittäjänä toimi professori Anneli Pajunen Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Tiina Onikki-Rantajääskö.


Anna Maija Biskupska: Verbi verbistä Puolan ja suomen johdetun verbileksikon merkitysrakenteen vertailua. Helsinki: Helsingin yliopisto 2018.


Väitöskirja on luettavissa osoitteessa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/232239.

Avainsanat: verbisemantiikka, kontrastiivnen, verbinjohto, leksikalisointistrategia, kielitypologia
Osasto
Lektiot
Julkaistu
loka 12, 2018
Viittaaminen
Biskupska, A. M. (2018). Verbi verbistä. Virittäjä, 122(3). https://doi.org/10.23982/vir.70085