Korpusavusteinen diskurssianalyysi japaninsuomalaisten kielipuheesta

  • Liisa-Maria Lehto

Abstrakti

Liisa-Maria Lehdon suomen kielen alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin Oulun ylipiston humanistisessa tiedekunnassa lauantaina 19. toukokuuta 2018. Vastaväittäjänä toimi dosentti Riikka Länsisalmi Helsingin yliopitostosta ja kustoksena professori Harri Mantila.


Liisa-Maria Lehto: Korpusavusteinen diskurssianalyysi japaninsuomalaisten kielipuheesta. Acta Universitatis Ouluensis. Series B Humaniora 162. Oulu: Oulun yliopisto 2018.


Kirja on luettavissa osoitteessa http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1909-7.

Avainsanat: diskurssit, japaninsuomalaiset, kieli-ideologiat, korpusavusteinen diskurssianalyysi, diskurssianalyysi, siirtolaisuus
Osasto
Lektiot
Julkaistu
loka 12, 2018
Viittaaminen
Lehto, L.-M. (2018). Korpusavusteinen diskurssianalyysi japaninsuomalaisten kielipuheesta. Virittäjä, 122(3). https://doi.org/10.23982/vir.71016