Tutkimus inkoatiivisista tunneverbeistä ja niiden rektioista

  • Tuomas Huumo
  • Liina Lindström
Avainsanat: Syntaksi, rektio, adverbiaali, suomen kieli, korpuslingvistiikka

Abstrakti

Arvioitu teos:

Maximilian Murmann: Inchoative emotion verbs in Finnish. Argument structures and collexemes. Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies. University of Helsinki. 196 s. ja liitteet 17 s. isbn 978-951-51-4191-0. Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa osoitteessa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/233975

Viittaaminen
Huumo, T., & Lindström, L. (2019). Tutkimus inkoatiivisista tunneverbeistä ja niiden rektioista. Virittäjä, 123(2). https://doi.org/10.23982/vir.75313